Filtrų darbo režimai

Ne mažiau svarbus veiksnys įrengiant vandens ruošimo sistemą yra būsimas jos darbo režimas. Akivaizdu, kad jeigu vanduo bus tiekiamas periodiškai (kaip tai vyksta butų arba kotedžų sistemose), filtro resursas bus išnaudojamas lėčiau, negu valant vandenį pakankamai ilgai ir nepertraukiamai (kaip dažnai būna pramoninėse sistemose).
Tik aiškiai suprantant šį veiksnį ir kartu tiriant tiekiamą vandenį ir kvalifikuotai suformulavus reikalavimus išeinančio vandens kokybei bei sistemos našumui, galima tinkamai nustatyti vandens valymo įrenginių darbo parametrus, arba regeneracijos periodą.
Aukščiau pateikiama informacija didžiąja dalimi taikoma regeneruojamiems užpilamiesiems vandens filtrams. Tokio tipo sistemų darbo specifika yra ta, kad jie retkarčiais turi būti sustabdyti, kad įvyktų regeneracija, t.y. atsistatytų filtruojančiosios terpės filtravimo savybės.
Pagal sistemos eksploatacines savybes darbo režimas skirstomas į tokias dvi grupes: neištisinis ir ištisinis.

Neištisinis darbo režimas

Sistemai veikiant neištisiniu darbo režimu numatoma, kad technologinio ciklo metu (pageidautina kiekvieną parą) būtų padaryta pakankamos trukmės pertrauka sistemos regeneracijai atlikti. Montuojant sistemą galima sumontuoti vienokio ar kitokio tipo regeneravimo filtrus, veikiančius vieno filtro (Single) režimu.

SINGLE – tai toks režimas, kuriame filtras yra sudarytas iš vieno korpuso su vienu valdymo bloku. Regeneracija vyksta tam tikrais laiko tarpais (jie nustatomi pagal vandens sąnaudas arba pagal laikmatį) nustatytu paros laiku (dažniausiai naktį). Regeneracijos metu nereikėtų naudoti vandens, nes pro išleidimo angą bus tiekiamas neišvalytas vanduo (vandens srautas ties išleidimo vieta specialiai nestabdomas priešgaisriniais sumetimais).

Ištisinis darbo režimas

Labai dažnai svarbiausias veiksnys yra nepertraukiamas išvalyto vandens tiekimas. Tokiu atveju priklausomai nuo išeikvojamo vandens kiekio, kurį reikia užtikrinti, ir vandens valymo įrangos darbo režimo, naudojamos kelių schemų sistemos.

TWIN – sistema, sudaryta iš dviejų lygiagrečiai veikiančių filtrų su vienu valdymo bloku. Filtrai veikia paeiliui. Regeneracija vyksta pagal poreikį. Veikęs filtras persijungia regeneracijai atlikti, o tuo metu vietoj jo įsijungia filtras, veikęs laukimo režimu. Regeneracijai pasibaigus įsijungia pirmojo filtro laukimo režimas. Toks procesas cikliškai kartojasi. Šios sistemos našumas yra toks pat, kaip ir vieno filtro sistemos, tik TWIN sistema veikia be pertraukų.

DUPLEX – dviejų lygiagrečiai veikiančių filtrų sistema su dviem valdymo blokais. Filtrai veikia vienu metu, užtikrindami dvigubą našumą. Filtrai regeneruojami paeiliui, pagal būtinybę. Regeneracijos metu vienas iš filtrų veikia, todėl praplovimo ciklo metu filtravimo našumas sumažėja du kartus.

TRIPLEX – trijų lygiagrečiai sujungtų filtrų sistema su trimis valdymo blokais. Du filtrai iš trijų veikia nuolat, užtikrindami dvigubai didesnį našumą, o trečiasis filtras veikia regeneracijos arba laukimo režimu. Išsekus vienam iš veikiančių filtrų įsijungia jo regeneracija, o vietoje jo įsijungia laukimo režime buvęs filtras. Toks procesas cikliškai kartojasi. Dvigubai didesnis našumas užtikrinamas nuolat.

SINGLE sistemos dažniausiai naudojamos buitinėse ir nedidelėse komercinėse sistemose. Ištisinio veikimo sistemos naudojamos stambiuose buitiniuose, komerciniuose ir pramonės objektuose. TWIN sistema dažniausiai naudojama ištisinio veikimo vandens minkštinimo sistemose (dėl didesnio našumo), o DUPLEX ir TRIPLEX sistemos – kitos rūšies filtravimo įrengimuose (mechaninio valymo, oksidavimo ir minkštinimo filtrai).

 
Pirkinių krepšelis
Scroll to Top